GP Battery (Poland) nawołuje do zbiórki zużytych baterii

GP Battery (Poland) nawołuje do zbiórki zużytych baterii

Czy wiesz, że Polacy zużywają rocznie około 300 milionów baterii zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, nikiel) i elektrolity stanowiące realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, a także dla środowiska naturalnego? Żeby ochronić ludzkie zdrowie i środowisko, konieczne jest prowadzenie selektywnej zbiórki baterii polegającej na gromadzeniu i zbieraniu do specjalnych pojemników zużytych baterii. Pamiętajmy, żeby nie wyrzucać zużytych baterii do kosza, ponieważ podczas składowania na wysypisku korodująca powłoka baterii powoduje uwalnianie i przedostawanie się do wód gruntowych, a następnie do fauny, flory i ludzi, wielu szkodliwych substancji.

GP Battery (Poland) współpracuje i wspiera Organizację Odzysku REBA, wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. Organizacja dąży do stworzenia systemu zbiórki baterii o zasięgu ogólnopolskim, który będzie cieszył się wysoką efektywnością. W celu edukacji i budowania świadomości REBA organizuje co roku konkurs dla placówek oświatowych, szkół i przedszkoli. Celem jest ograniczenie negatywnego wpływu baterii i akumulatorów na środowisko i edukacja ekologiczna. W realizowanym przez organizację programie szkolnym bierze udział ponad  6 tysięcy placówek, co w efekcie przyczyniło się do uświadomienia uczniom wpływu na ochronę i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz poznanie obiegu zużytych baterii.

Twoje postępowanie ma znaczenie!

Selektywną zbiórkę baterii może prowadzić każdy z nas w swoim domu. Wystarczy zwykły pojemnik, bądź kartonowe pudełko, do którego będziemy wrzucać baterie bezpośrednio    po ich zużyciu. Po jego zapełnieniu oddajemy go do jednego z punków selektywnej zbiórki, wyznaczonych na terenie gminy lub do pojemników do tego dedykowanych.

Zużytych baterii nie wyrzucamy do śmietnika. Obowiązujące od 31 sierpnia 2010 roku przepisy nadające inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnienia na nakładanie kar grzywny mają za zadanie skłonić m.in. przedsiębiorców, którzy nie mają podpisanych umów  z firmami prowadzącymi zbiórkę zużytych baterii, do podpisania takowych i zaopatrzenia lokalu z specjalne pojemniki. Inspektor może wystawić mandat do kwoty 500zł. W przypadku poważniejszych naruszeń sprawę będzie rozstrzygał sąd.

 

Zużyte i przeterminowane baterie to cenny surowiec wtórny, dlatego podlegają one recyclingowi – są przetwarzane, a odzyskane z nich materiały i substancje są w dalszej kolejności powtórnie wykorzystywane. Zalet recyclingu jest wiele, a najważniejsze z nich, to dbanie o zdrowie i środowisko.


Udostępnij:
share icon Udostępnij na Twitterze