Współpraca GP Battery z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym trwa nieprzerwanie od lipca 2016 roku. W styczniu 2017 roku podpisaliśmy nową umowę sponsorską i liczymy, że nasza współpraca będzie równie owocna, a ratownicy dobrze wyposażeni. W ramach umowy każda grupa GOPR co miesiąc otrzymuje produkty GP, które ułatwiają i umożliwiają ratownikom skupienie się na prowadzeniu akcji ratunkowych.

Jako partner Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w ostatnim czasie mieliśmy okazję wykonania zimowej sesji zdjęciowej, w której udział wzięli ratownicy z grupy Bieszczadzkiej. Zdjęcia, których przykłady możecie obejrzeć poniżej, realizowane były głownie na Połoninie Wetlińskiej oraz w schronisku
w Małej Rawce. Z efektami sesji będziecie mogli zapoznać się m.in. na materiałach promocyjnych akcji „GP oświetla drogę ratownikom GOPR” oraz na profilach w sieciach społecznościowych GP Batteries
i poszczególnych grup GOPR.

 

Pamiętajmy, że powodzenie akcji ratowniczych opiera się przede wszystkim na umiejętnościach ratowników, ich predyspozycji do wykonywania tego zawodu oraz posiadaniu nowoczesnego sprzętu, umożliwiającego sprawne i bezbłędne wykonywanie swojej pracy. GP Battery rozumie te zależności przekazując GOPR swoje produkty, które pomagają ratownikom w codziennej pracy, zasilając niezbędne urządzenia.