W lipcu 2016 roku GP Battery (Poland) Sp. z o.o. nawiązała współpracę z GOPR pod hasłem „GP Batteries oświetla drogę ratownikom GOPR”. W ramach współpracy …