Czy wiesz, że Polacy zużywają rocznie około 300 milionów baterii zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, nikiel) i elektrolity stanowiące …